Můj příběh

Člen pracovní komise i skupiny Rady města

Kultura, cestovní ruch, spolková činnost

Otevřenost, informovanost
a zapojení obyvatel

Kdo je Tomáš Ouředník

Jsem veřejně aktivním občanem Čáslavi na Kutnohorsku. Narodil jsem se v roce 1979. Inspiraci hledám v českých i zahraničních městech. Profesně se věnuji cestovnímu ruchu, médiím i marketingu. Více ZDE.

Co dělám pro město Čáslav

Jsem konstruktivně kritickým členem Pracovní skupiny Rady města Čáslav Otevřenost, informovanost a zapojení obyvatel (OIZO) i členem Komise Rady města Čáslav pro Kulturu, spolkovou činnost a cestovní ruch (KSČCR). V obou případech jde o poradní orgány. Nejsem zaměstnancem Městského úřadu Čáslav. Propaguji město Čáslav projektem Máme rádi Čáslav. Důležité informace pro obyvatele o Čáslavi jsou také soustředěny na Čáslav sobě.

Jak jsem pomohl občanům otevřít oči

První jsem souhrnně upozornil na hromadné výpovědi lékařů i sester v Městské nemocnici Čáslav. Vysloužil jsem si tím od vedení nemocnice a města (místostarosta Martin Horský) zastrašení v podobě „výstražného čtyřstránkového dopisu“ od advokátní kanceláře. Krizová situace se potvrdila, když musela být uzavřena interna a tři ambulance pro nedostatek personálu.

V Čáslavi jsem jako první informoval o nepromyšlené výstavbě 513 bytů za 1,5 mld. Kč a s tím souvisejícím prodejem 16 000 m2 lukrativních městských pozemků developerovi za podpory místostarosty Martina Horského a starosty Vlastislava Málka. Mobilizoval jsem další občany, kteří mi pomohli zamezit rychlému a netransparentnímu prosazení záměru. Bod narušil celé jednání zastupitelstva, muselo být ukončeno, a byl prozatím odložen.

Dříve jsem také výrazně pomohl medializovat kauzu ostravských kalů v Čáslavi. Zveřejnil jsem poznávací značky a fotografie aut vyjíždějící z ostravských lagun, které opravdu jezdila na skládku u Čáslavi. Vše vyvolalo mimořádné zastupitelstvo o skládce. Případ se také objevil i v celoplošných médiích. A následně téma skládky ovlivnilo i komunální volby v Čáslavi v roce 2018.

Jak jsem se stal občanským aktivistou

V únoru 2018 jsem poprvé veřejně vystoupil na zastupitelstvu v Čáslavi. Byl jsem jako občan šokován laxním přístupem starosty i senátora Jaromíra Strnada (ČSSD). Šlo o uskladnění ostravských kalů na skládku u Čáslavi. Později jsem přinesl důkazy, že auta vyjíždějící z ostravských lagun opravdu jezdí na skládku u Čáslavi. Poznávací čísla aut se schodovala.

Jak jsem začal žít na Kutnohorsku

Při hledání partnerky jsem se objevil ve středočeské Čáslavi, kde se ocitám poprvé v květnu 2016.

Jaká důležitá města jsem v životě „potkal“

Žiji ve středočeské Čáslavi. Mám oblíbenou i Kutnou Horu a další města Kutnohorska. Posledních několik let se pohybuji právě na Kutnohorsku. Pravidelně navštěvuji i Prahu, kde jsem i několik let žil i studoval. Mým dalším studentským městem je i Olomouc. Mezi zahraniční města, která sehrála důležitou roli v mém životě patří Berlín i Mexico City. Mým rodným městem je jihočeský Písek.

S jakými médii jsem spolupracoval

Mám zkušenosti s televizemi (Z1, TV Prima, TV Nova, ČT) i rozhlasovými stanicemi (stanice Českého rozhlasu, Applaus), internetových médií (iDnes.cz, tn.cz, z1tv.cz i s tištěnými médii: regionální deníky i týdeníky. Pracoval jsem jak pro veřejnoprávní, tak i pro soukromá média. Více ZDE.

Proč jsem vystudoval mediální studia i žurnalistiku

Motivací bylo kvalitně informovat, vytvářet kritické názory a přinášet, co možná nejvíce objektivní pohled na společenské problémy.

Jaké školy jsem absolvoval

Vystudoval jsem mediální studia na Univerzitě Karlově v Praze (titul Mgr.), předtím žurnalistiku na Univerzitě Palackého v Olomouci (titul Bc.). Absolvoval jsem roční pomaturitní jazykový kurz němčiny při Obchodní akademii v Písku. Ukončil jsem pětiletý maturitní obor obchodník, včetně výučního listu na SOŠ a SOU Písek. Navštěvoval jsem Základní školu Edvarda Beneše v Písku (dříve ZŠ Maxima Gorkého).

Kdy a kde jsem se narodil

Narodil jsem 5. 5. 1979 v jihočeském Písku.

Sdílejte: